11 Nisan 2010 27549 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Hazine Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik- Hazine Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

- Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği- Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği

- DSİ Yeraltısuları Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- DSİ Yeraltısuları Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/8)