07 Nisan 2010 27545 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2010/247 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına Katılmamız Hakkında Karar- 2010/247 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına Katılmamız Hakkında Karar

- 2010/261 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki 24 Mart 2010 Tarihli Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2010/261 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki 24 Mart 2010 Tarihli Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/222 Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Güzel Sanatlar Fakültesinin Adının Sanat ve Tasarım Fakültesi Olarak Değişitirilmesi Hakkında Karar

- 2010/250 Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatına Bağlı Olarak Bilecik İlinde Bilecik Müzesi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2010/251 Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğünün Adının Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2010/253 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Akşehir Sağlık Yüksekokulunun Adının Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2010/256 Gediz Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Mühendislik Fakültesinin Adının Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları