04 Nisan 2010 27542 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/214 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofislerinin Faaliyetleri, Bu Ofislerde Görevlendirilecek Personel ve Ödenecek Ücretler ile Ofislerin Yerel İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Karar

- 2010/239 Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında Şube Müdürlükleri Kurulması Hakkında Karar

- 2010/217 İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'a, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Milli Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- TEŞKİLATTA DEĞİŞİKLİK KARARI

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 15. Bölge Müdürlüğü (ŞANLIURFA) Teşkilat Yapısı İçerisinde Yer Alan Şanlıurfa Tüneli Proje (Şube) Müdürlüğü'nün Kaldırılması Hakkında Karar

SINIR TESPİT KARARI

- Sınır Tespitine Dair Karar

- İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİK

- Gaziantep Üniversitesi Türkiye-Suriye İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/4)   - Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/4)