31 Mart 2010 27538 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Burhan ÜSTÜN'ün Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/6)- Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Burhan ÜSTÜN'ün Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/6)

YÖNETMELİKLER

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Atılım Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Nevşehir Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları ile İlgili 2010/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları ile İlgili 2010/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/3/2010 Tarih ve 2010/15 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/145, K: 2009/112 Sayılı Kararı (20/10/2005 Tarihli ve 5413 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/145, K: 2009/112 Sayılı Kararı (20/10/2005 Tarihli ve 5413 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları