30 Mart 2010 27537 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/259 4/12/2009 Tarihli ve 2009/15641 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Alparslan ALTAN'ın Seçilmesine Dair Karar- Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Alparslan ALTAN'ın Seçilmesine Dair Karar

ATAMA KARARI

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzman Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzman Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(76/464/AB)- Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(76/464/AB)

- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun Toplantı, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun Toplantı, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

ANA STATÜ

- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞLER

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2010/4)

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2010/6)

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2010/7)

- Mecburi Standartların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/8)

- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 27)- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 27)

- Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/3/2010 Tarihli ve 3613 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/3/2010 Tarihli ve 3613 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları