27 Mart 2010 27534 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/258 Çukurova Bölgesel Havaalanı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Ulaştırma Bakanlığı (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- 2010/233 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Meyer Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM-2010/2)- Meyer Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM-2010/2)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/3)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/53, K: 2008/161 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/53, K: 2008/161 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/77, K: 2009/39 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/77, K: 2009/39 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/120, K: 2009/40 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/120, K: 2009/40 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/56, K: 2009/84 Sayılı Kararı (4/4/2007 Tarihli ve 5620 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/56, K: 2009/84 Sayılı Kararı (4/4/2007 Tarihli ve 5620 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/14 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/14 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/15 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/15 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/16 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/16 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları