19 Mart 2010 27526 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/236 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar- 2010/236 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

- 2010/237 Elazığ İli, Karakoçan ve Kovancılar İlçeleri ile Köylerinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Zarara Uğrayan Köylülere Büyükbaş ve Küçükbaş Damızlık Hayvan Hibe Edilmesine İlişkin Karar

- 2010/238 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar Hakkında Karar- 2010/238 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Milli Eğitim, Ulaştırma ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Mali Denetçilerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Mali Denetçilerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Sakarya Üniversitesi Yapay Zeka Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ANA STATÜ

- Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞ

- Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/29)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/118, K: 2009/107 Sayılı Kararı (21/5/1986 Tarihli ve 3289 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/3/2004 Tarihli ve 5105 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/118, K: 2009/107 Sayılı Kararı (21/5/1986 Tarihli ve 3289 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/3/2004 Tarihli ve 5105 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/166, K: 2009/113 Sayılı Kararı (25/2/1954 Tarihli ve 6283 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/166, K: 2009/113 Sayılı Kararı (25/2/1954 Tarihli ve 6283 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/16, K: 2009/139 Sayılı Kararı (22/6/1965 Tarihli ve 633 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1999 Tarihli ve 4415 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/16, K: 2009/139 Sayılı Kararı (22/6/1965 Tarihli ve 633 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1999 Tarihli ve 4415 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/13, K: 2009/141 Sayılı Kararı (6/1/2005 Tarihli ve 5283 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/13, K: 2009/141 Sayılı Kararı (6/1/2005 Tarihli ve 5283 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/89, K: 2010/3 Sayılı Kararı (11/2/1964 Tarihli ve 403 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2383 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/89, K: 2010/3 Sayılı Kararı (11/2/1964 Tarihli ve 403 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2383 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/36, K: 2010/6 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 9/11/1988 Tarihli ve 3494, 17/7/2003 Tarihli ve 4949 Sayılı Kanunlar ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/36, K: 2010/6 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 9/11/1988 Tarihli ve 3494, 17/7/2003 Tarihli ve 4949 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/62, K: 2010/7 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 9/11/1988 Tarihli ve 3494, 17/7/2003 Tarihli ve 4949 Sayılı Kanunlar ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/62, K: 2010/7 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 9/11/1988 Tarihli ve 3494, 17/7/2003 Tarihli ve 4949 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/94, K: 2010/13 Sayılı Kararı (29/6/2001 Tarihli ve 4708 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/94, K: 2010/13 Sayılı Kararı (29/6/2001 Tarihli ve 4708 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları