17 Mart 2010 27524 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Hasılat Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Hasılat Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/27, K: 2010/9 Sayılı Kararı (2/7/1964 Tarihli ve 492 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/27, K: 2010/9 Sayılı Kararı (2/7/1964 Tarihli ve 492 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları