08 Mart 2010 27515 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın, Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Hemşirelik Yönetmeliği   - Hemşirelik Yönetmeliği