07 Mart 2010 27514 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2010/92 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile NATO Bakım ve İkmal Ajansı (NBİA) Arasında Program Dışı Alım Hizmetleri Hakkında TUR.:041 Numaralı Satış Anlaşması- 2010/92 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile NATO Bakım ve İkmal Ajansı (NBİA) Arasında Program Dışı Alım Hizmetleri Hakkında TUR.:041 Numaralı Satış Anlaşması

YÖNETMELİKLER

- Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmenliği Yönetmeliği- Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmenliği Yönetmeliği

- Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2012 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- 2012 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik