06 Mart 2010 27513 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2010/148 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı Arasında Mutabakat- 2010/148 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı Arasında Mutabakat

- Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/156 Faruk Saraç Moda ve Sanat Vakfı Tarafından Bursa İlinde Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/187 Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hacı Ali Akın Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/188 Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkereye Almanya Federal Cumhuriyeti ve Suriye'nin de İlave Edilmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2010/206 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

- Dışişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik- Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliği- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliği

- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)

- Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikayet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2010/7)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/9)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/9)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/3/2010 Tarihli ve 3559 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/3/2010 Tarihli ve 3559 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları