28 Şubat 2010 27507 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/97 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği- Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği