24 Şubat 2010 27503 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

- TBMM KARARLARI

- 958 Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

- 959 Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 Kişinin Hayatını Kaybettiği Helikopter Kazası ve Kurtarma Çalışmalarının Tüm Yönleriyle Araştırılarak Benzer Durumların Yaşanmaması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Yeniden Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2010/58 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında İmzalanan - 2010/58 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında İmzalanan "Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/81 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Donör) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Arasında İmzalanan - 2010/81 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Donör) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Arasında İmzalanan "Üçüncü Tarafların Maliyetlerini Paylaşım Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Radyo ve Televizyon Kuruluşları Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın Lisansı ve İzni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Radyo ve Televizyon Kuruluşları Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın Lisansı ve İzni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği (SYH-5)- Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği (SYH-5)

- Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/2/2010 Tarihli ve 2010/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/2/2010 Tarihli ve 3537 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/2/2010 Tarihli ve 3537 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/2/2010 Tarihli ve 3538 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/2/2010 Tarihli ve 3538 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/2/2010 Tarihli ve 3541 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/2/2010 Tarihli ve 3541 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/2/2010 Tarihli ve 3549 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/2/2010 Tarihli ve 3549 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları