23 Şubat 2010 27502 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/65 Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Sağlık Yüksekokulunun Adının Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2010/70 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

- 2010/83 İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şevketiye Mahallesi, Ayamama Mevkiinde Bulunan İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2010/150 Elektrikli Süpürge İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2010/151 Buharlı Ütüler İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2010/152 Motosiklet İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2010/153 Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞ

- Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ- Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/14660;K: 2009/18139)- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/14660;K: 2009/18139)

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/16817;K: 2009/18384)- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/16817;K: 2009/18384)

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/17737;K: 2009/18986)- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/17737;K: 2009/18986)

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/17921;K: 2009/19910)- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/17921;K: 2009/19910)

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/18486;K: 2009/20266)- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/18486;K: 2009/20266)

- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/15538;K: 2010/6)- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/15538;K: 2010/6)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9888;K: 2010/376)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9888;K: 2010/376)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9889;K: 2010/379)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9889;K: 2010/379)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları