21 Şubat 2010 27500 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Aydın'a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre Orman Bakanlıklarına

- Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği- KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği

ANA STATÜ

- Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü   - Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü