18 Şubat 2010 27497 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'a, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- 2010/43 Bangladeş Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şakir Özkan TORUNLAR'ın Merkeze Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Türk Silahlı Kuvvetleri Taşınmaz Mal Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türk Silahlı Kuvvetleri Taşınmaz Mal Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Kültür Bakanlığı Senfoni Orkestraları Solist Sanatçılarının Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kültür Bakanlığı Senfoni Orkestraları Solist Sanatçılarının Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/7)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/7)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları