17 Şubat 2010 27496 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/67 Kahramanmaraş Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi Kapsamında, Bazı Taşınmazların Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2010/88 Ulus Tarihi Kent Merkezi Kapsamında Yer Alan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkereye, İran'ında İlave Edilmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2010/89 Bazı Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

- Devlet, Bayındırlık ve İskan ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/3)- Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/3)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/4)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/4)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/5)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/5)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/6)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/6)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları