15 Şubat 2010 27494 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği   - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği