12 Şubat 2010 27491 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Batman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 5/2/2010 Tarihli ve 2010/06 sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 5/2/2010 Tarihli ve 2010/07 sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 5/2/2010 Tarihli ve 2010/08 sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları