09 Şubat 2010 27488 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/68 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında Kullanılmak Üzere Kadro İhdas Edilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARI

- 2010/69 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Bilecik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Bilecik Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yan Dal Uzmanlığı Öğretim ve Sınav Yönet- meliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Muğla Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları