04 Şubat 2010 27483 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 955 Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15759 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar- 2009/15759 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

- 2010/3 Denizcilik Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında Trabzon Bölge Müdürlüğüne Bağlı Olarak Bitlis İli Tatvan İlçesinde Kurulan Liman Başkanlığının İstanbul Bölge Müdürlüğüne Bağlanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Kayseri İli Tomarza İlçesine Bağlı Emiruşağı Belediyesinin İsminin "Avşarobası" Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri ve Kültür Değerlerini Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6892;K: 2009/12613)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6892;K: 2009/12613)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6893;K: 2009/12614)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6893;K: 2009/12614)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6894;K: 2009/12615)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6894;K: 2009/12615)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6895;K: 2009/12616)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6895;K: 2009/12616)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6896;K: 2009/12617)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6896;K: 2009/12617)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları