02 Şubat 2010 27481 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/15733 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığınca Temsil Edilen Katar Devleti Arasında 1 Nisan 1986 Tarihinde İmzalanan İşgücü İstihdamının Tanzimine Dair Anlaşmaya Ek Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15733 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığınca Temsil Edilen Katar Devleti Arasında 1 Nisan 1986 Tarihinde İmzalanan İşgücü İstihdamının Tanzimine Dair Anlaşmaya Ek Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15734 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile NATO Bakım ve İkmal Ajansı Arasında TUR-40 Numaralı - 2009/15734 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile NATO Bakım ve İkmal Ajansı Arasında TUR-40 Numaralı "Stinger Silah Sisteminin Lojistik Destek Satış Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15746 Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında İmzalanan - 2009/15746 Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihi Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkereye Fransa'nın da İlave Edilmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2010/11 İran İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Selim KARAOSMANOĞLU'nun Merkeze Atanması Hakkında Karar

- 2010/50 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu İkinci Başkanı Şakir Ercan GÜL'ün Fon Kurulu Başkanı Olarak Görevlendirilmesi ve Fon Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Öğrencileri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları