31 Ocak 2010 27479 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Melikşah Üniversitesi Ana Yönetmeliği

- Melihşah Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Melikşah Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Melikşah Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

- 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2010 Yılı Listesi)