29 Ocak 2010 27477 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5948 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında İşbirliği İçin Ortak Komite Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5948 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında İşbirliği İçin Ortak Komite Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5949 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İşgücü Değişimi Hakkında Anlaşmanın onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5949 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İşgücü Değişimi Hakkında Anlaşmanın onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5950 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5950 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2010/13 Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) ve İslam Konferansı Teşkilatı-İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Arasında Süleymaniye Kitap Hastanesi Projesi Oluşturulması Hakkında Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/13 Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) ve İslam Konferansı Teşkilatı-İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Arasında Süleymaniye Kitap Hastanesi Projesi Oluşturulması Hakkında Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15729 Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15758 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2009/15758 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2009/15760 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar- 2009/15760 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

- 2010/5 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar- 2010/5 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar

- 2010/6 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar- 2010/6 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

- 2010/39 Erzurum İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların 2011 Universiade Kış Oyunları Kapsamında Yapılması Planlanan Ulaşım Yolu Güzergahına İsabet Eden Kısımlarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- 2009/15548 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

- KADRO ARTIRILMASI KARARI

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Kadro Artırılması Kararı

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Noterler Birliği Alım Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Noterler Birliği Alım Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Şırnak Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- İLKE KARARLARI

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19/1/2010 Tarihli ve 759, 760, 761, 762, 763 Sayılı İlke Kararları

TEBLİĞLER

- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2010/1)- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2010/1)

- 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)- 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2 inci Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/18444;K: 2009/22256)- Yargıtay 2 inci Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/18444;K: 2009/22256)

- Yargıtay 2 inci Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/9776;K: 2009/22011)- Yargıtay 2 inci Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/9776;K: 2009/22011)

- Yargıtay 19 uncu Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/9789;K: 2009/11354)- Yargıtay 19 uncu Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/9789;K: 2009/11354)

- Yargıtay 19 inci Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/9788;K: 2009/11567)- Yargıtay 19 inci Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/9788;K: 2009/11567)

- Yargıtay 19 inci Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/9554;K: 2009/12029)- Yargıtay 19 inci Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/9554;K: 2009/12029)

- Yargıtay 19 inci Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/10490;K: 2009/12052)- Yargıtay 19 inci Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/10490;K: 2009/12052)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları