28 Ocak 2010 27476 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 55)- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 55)

ATAMA KARARI

- 2010/42 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere Atama ve İkinci Başkanlığına Görevlendirme Yapılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği

- Atatürk Üniversitesi Ortadoğu ve Ortaasya-Kafkaslar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 1)- Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 1)

KURUL KARARI

- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 8/1/2010 Tarihli ve 2010/3 Sayılı Kararı- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 8/1/2010 Tarihli ve 2010/3 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları