27 Ocak 2010 27475 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik- Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik

- Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hava Trafik Yönetimi Yazılımları Hakkında Yönetmelik- Hava Trafik Yönetimi Yazılımları Hakkında Yönetmelik

KURUL KARARLARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/1/2010 Tarihli ve 3501 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/1/2010 Tarihli ve 3501 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/1/2010 Tarihli ve 3509 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/1/2010 Tarihli ve 3509 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/52, K: 2010/5 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/52, K: 2010/5 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları