26 Ocak 2010 27474 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Malatya İli Hekimhan İlçesine Bağlı İpekyolu Belediyesinin İsminin "Girmana" Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

GENELGE

- Personel Görevlendirmesi ile İlgili 2010/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Personel Görevlendirmesi ile İlgili 2010/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ

- 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)- 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

KURUL KARARI

- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/1/2010 Tarihli ve 5225 Sayılı Kararı- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/1/2010 Tarihli ve 5225 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları