24 Ocak 2010 27472 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği