22 Ocak 2010 27470 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5946 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5946 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/34 Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar- 2010/34 Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Camilerin Bakım Onarım ve Çevre Tanzimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Camilerin Bakım Onarım ve Çevre Tanzimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 2009 Yılı Aralık Ayında 28/8/2006 Tarihli ve 2006/10921 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2009 Yılı Aralık Ayında 28/8/2006 Tarihli ve 2006/10921 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2009 Yılı Aralık Ayında 14/7/2009 Tarihli ve 2009/15199 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2009 Yılı Aralık Ayında 14/7/2009 Tarihli ve 2009/15199 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2009 Yılı Aralık Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2009 Yılı Aralık Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/2)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/3)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/4)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/5)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları