18 Ocak 2010 27466 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Hacettepe Üniversitesi Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/1)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/1)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6233;K: 2009/5541)- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6233;K: 2009/5541)

- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6386;K: 2009/5848)- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6386;K: 2009/5848)

- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6387;K: 2009/5849)- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6387;K: 2009/5849)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/8811;K: 2009/12227)   - Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/8811;K: 2009/12227)