15 Ocak 2010 27463 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde (2007/46/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde (2007/46/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği- Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği

- PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Fırat Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 394)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 394)

- Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

- 2009 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2009 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2009 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2009 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2009 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2009 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2009 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2009 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 1. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 1. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları