13 Ocak 2010 27461 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15085 Resmi ve Özel Kurslarda Yunanca Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar

- 2009/15731 2009 Yılı Yatırım Programı ile Uygulama Planında 1974A010550 Proje Numarasıyla Yer Alan "Konya-Çumra II. Merhale (KOP) Projesi" Kapsamındaki BSA Kanalı I. Kısım İnşaatı'nın Gerçekleştirilmesi Amacıyla, Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet ile İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik- Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik

- Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (FÜ-UZEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 326)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 326)

- Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ- Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları