08 Ocak 2010 27456 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma-Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erzincan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

- 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)- 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

- Türk Gıda Kodeksi-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/63)

- Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/68)

- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/1)- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/1)

- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/22, K: 2009/67 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/22, K: 2009/67 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/129, K: 2009/121 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/129, K: 2009/121 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/116, K: 2009/125 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/116, K: 2009/125 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/29, K: 2009/138 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/29, K: 2009/138 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/105, K: 2009/142 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/105, K: 2009/142 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/95, K: 2009/144 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/95, K: 2009/144 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/119, K: 2009/145 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/119, K: 2009/145 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/124, K: 2009/146 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/124, K: 2009/146 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/16, K: 2009/147 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/16, K: 2009/147 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/12, K: 2009/153 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/12, K: 2009/153 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları