05 Ocak 2010 27453 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/15689 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Bosna Hersek, Finansal İstihbarat Dairesi (FID) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2009/15689 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Bosna Hersek, Finansal İstihbarat Dairesi (FID) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2009/15693 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ve İslam Kalkınma Bankası Arasındaki Türkiye Cumhuriyeti'nin Kalkınma İçin İslami Dayanışma Fonuna Katılımı ile İlgili Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2009/15693 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ve İslam Kalkınma Bankası Arasındaki Türkiye Cumhuriyeti'nin Kalkınma İçin İslami Dayanışma Fonuna Katılımı ile İlgili Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

- 2009/15697 İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15697 İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15721 Antalya Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2009/15722 Kültür ve Turizm Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Kars İlinde "Kars Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü" Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Marmara Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Trakya Üniversitesi Trakya Bölgesi Çiftlik Hayvanları Üretim ve Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Tunceli Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/12/2009 Tarihli ve 3474 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/12/2009 Tarihli ve 3474 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları