03 Ocak 2010 27451 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Gediz Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim-Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği