31 Aralık 2009 27449 7. Mükerrer Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/15670 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan - 2009/15670 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan "Kent Konseyleri'nin Güçlendirilmesi ve Yerel Demokratik Yönetişim Mekanizmaları Olarak İşlev Görmelerine Yönelik Eğitim ve Kapasite Geliştirme" Başlıklı Proje Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15674 Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ait 2005 Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15674 Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ait 2005 Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

TÜZÜK

- 2009/15708 Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2009/15708 Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15644 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Romanya Vatandaşlarına, Ülkemize Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerde İkamet Sürelerinin 180 Gün İçerisinde 90 Günü Geçmemesi Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

- 2009/15661 Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15666 Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatı Olarak Düzce İlinde "Düzce Konuralp Müzesi Müdürlüğü" ve Osmaniye İlinde "Osmaniye Müzesi Müdürlüğü" Kurulması Hakkında Karar

ATAMA KARARI

- Dışişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

- İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- İdari Bağlılığın Değiştirilmesi ile İlgili Karar

YÖNETMELİKLER

- 2009/15650 Yem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2009/15650 Yem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2009/15655 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   - 2009/15655 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik