31 Aralık 2009 27449 3. Mükerrer Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/15717 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Yürürlüğe Konulması ve 25/12/2008 Tarihli ve 2008/14483 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar   - 2009/15717 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Yürürlüğe Konulması ve 25/12/2008 Tarihli ve 2008/14483 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar