29 Aralık 2009 27447 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15685 Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar- 2009/15685 Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar

- 2009/15686 İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2009/15686 İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2009/15687 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2010 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar- 2009/15687 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2010 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar

- 2009/15688 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar- 2009/15688 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

- 2009/15713 5346 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesine Göre, 31/12/2011 Tarihinden Önce İşletmeye Giren Tesisleri Kapsamakta Olan Uygulama Süresinin 2 Yıl Uzatılması Hakkında Karar- 2009/15713 5346 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesine Göre, 31/12/2011 Tarihinden Önce İşletmeye Giren Tesisleri Kapsamakta Olan Uygulama Süresinin 2 Yıl Uzatılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2009/15668 Bazı Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

- 2009/15680 Amerika Birleşik Devletleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nabi Şensoy'un Merkeze Atanması Hakkında Karar

- 2009/15681 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Büyükelçi Tahsin Burcuoğlu'nun Fransa nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zonguldak Kararelmas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6)- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6)

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)

- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 273)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 273)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 393) -Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2009/15)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 393) -Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2009/15)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 76)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/5240;K: 2009/10496)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/5240;K: 2009/10496)

- Yargıtay 21. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2007/21990;K: 2008/15800)- Yargıtay 21. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2007/21990;K: 2008/15800)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları