28 Aralık 2009 27446 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ   - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ