23 Aralık 2009 27441 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2009/15684 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15684 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/15656 Kibrit İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER

- Akdeniz Üniversitesi Özel Gereksinimli Kişiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ

- Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları