22 Aralık 2009 27440 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlardan Yayılan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda Kullanılan Doğalgaz veya Sıvılaştırılmış Petrol Gazi ile Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Yayılan Gaz Kirleticilerin Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2005/55/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlardan Yayılan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda Kullanılan Doğalgaz veya Sıvılaştırılmış Petrol Gazi ile Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Yayılan Gaz Kirleticilerin Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2005/55/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (2009/62)- İşkolu Tespit Kararı (2009/62)

- Elma İhracatında İhracat İadesi Yardımı Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/4)- Elma İhracatında İhracat İadesi Yardımı Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/4)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/40)

- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17/12/2009 Tarihli ve 3460 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17/12/2009 Tarihli ve 3460 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 1. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2006/6222;K: 2006/7562)- Yargıtay 1. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2006/6222;K: 2006/7562)

- Yargıtay 1. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2007/5642;K: 2007/7012)- Yargıtay 1. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2007/5642;K: 2007/7012)

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2006/2072;K: 2006/2575)- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2006/2072;K: 2006/2575)

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2006/8677;K: 2006/11139)- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2006/8677;K: 2006/11139)

- Yargıtay 12. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2006/20917;K: 2006/21955)- Yargıtay 12. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2006/20917;K: 2006/21955)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları