19 Aralık 2009 27437 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İtalya Kısmının İptaline Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Göre El Konularak Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Sair Eşyalarla İlgili Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Yönetmelik- 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Göre El Konularak Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Sair Eşyalarla İlgili Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/39)

- Seri: I, No: 26 Sayılı Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 37)- Seri: I, No: 26 Sayılı Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 37)

- Seri: I, No: 36 Sayılı Oydan Yoksun Paylara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 38)- Seri: I, No: 36 Sayılı Oydan Yoksun Paylara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 38)

- Seri: I, No: 31 Sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 39)- Seri: I, No: 31 Sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 39)

- Seri: III, No: 10 Sayılı Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 39)- Seri: III, No: 10 Sayılı Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 39)

- Seri: III, No: 19 Sayılı Gayrimenkul Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 40)- Seri: III, No: 19 Sayılı Gayrimenkul Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 40)

- Seri: III, No: 27 Sayılı Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 41)- Seri: III, No: 27 Sayılı Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 41)

- Seri: VI, No: 4 Sayılı Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 25)- Seri: VI, No: 4 Sayılı Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 25)

- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/9)- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/9)

- Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/10)- Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/10)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22508;K: 2008/15770)- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22508;K: 2008/15770)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22514;K: 2008/15771)- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22514;K: 2008/15771)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22515;K: 2008/15772)- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22515;K: 2008/15772)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22516;K: 2008/15773)- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22516;K: 2008/15773)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22517;K: 2008/15774)- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22517;K: 2008/15774)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22518;K: 2008/15775)- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22518;K: 2008/15775)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22519;K: 2008/15776)- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22519;K: 2008/15776)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22520;K: 2008/15777)- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22520;K: 2008/15777)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22521;K: 2008/15778)- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22521;K: 2008/15778)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22522;K: 2008/15779)- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22522;K: 2008/15779)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22523;K: 2008/15780)- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22523;K: 2008/15780)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22524;K: 2008/15781)- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22524;K: 2008/15781)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22525;K: 2008/15782)- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22525;K: 2008/15782)

- Yargıtay 14. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2007/15234;K: 2007/15795)- Yargıtay 14. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2007/15234;K: 2007/15795)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2006/3056;K: 2006/3978)- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2006/3056;K: 2006/3978)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları