18 Aralık 2009 27436 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'e, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/60)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/60)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/61)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/61)

- Yeterlik Belgesi Tebliği- Yeterlik Belgesi Tebliği

- Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/23)

- 2009 Yılı Ekim Ayında 28/8/2006 Tarihli ve 2006/10921 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2009 Yılı Ekim Ayında 28/8/2006 Tarihli ve 2006/10921 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2009 Yılı Ekim Ayında 14/7/2009 Tarihli ve 2009/15199 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2009 Yılı Ekim Ayında 14/7/2009 Tarihli ve 2009/15199 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2009 Yılı Ekim Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2009 Yılı Ekim Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2009 Yılı Kasım Ayında 28/8/2006 Tarihli ve 2006/10921 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2009 Yılı Kasım Ayında 28/8/2006 Tarihli ve 2006/10921 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2009 Yılı Kasım Ayında 14/7/2009 Tarihli ve 2009/15199 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2009 Yılı Kasım Ayında 14/7/2009 Tarihli ve 2009/15199 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2009 Yılı Kasım Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi- 2009 Yılı Kasım Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

- Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ- Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI

- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 5/11/2009 Tarihli ve 2009/40 Sayılı Kararı- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 5/11/2009 Tarihli ve 2009/40 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları