15 Aralık 2009 27433 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2009/15638 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İmzalanan - 2009/15638 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İmzalanan "İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nun İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşma"nın Onaylanmasına Dair Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI -2009/15630 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğünün Adının Edremit Zeytincilik Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü Olarak Değiştirilmesi ve Söz Konusu Müdürlüğün Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatına Dönüştürülmesi Hakkında Karar

- 2009/15637 Rize Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dokuz Eylül Üniversitesi Hastahanesi (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Düzce Üniversitesi Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ- Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

- Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimine, İthalatına, Piyasa Gözetimi ve Denetimine ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/58)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/58)

- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/8)- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/8)

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları