14 Aralık 2009 27432 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/15643 Anayasa Mahkemesi'nin 11/12/2009 Tarihli ve E: 2007/1 (Siyasi Parti-Kapatma), K: 2009/4 Sayılı Kararı ile Kapatılarak Bütün Malları Hazineye Geçen Demokratik Toplum Partisi'nin Tasfiye İşlemlerinin Maliye Bakanlığı'nca Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/1 (Siyasi Parti-Kapatma), K: 2009/4 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/1 (Siyasi Parti-Kapatma), K: 2009/4 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1386 K: 2007/2581)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1386 K: 2007/2581)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1085 K: 2007/2992)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1085 K: 2007/2992)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1087 K: 2007/2994)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1087 K: 2007/2994)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1088 K: 2007/2995)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1088 K: 2007/2995)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1089 K: 2007/2996)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1089 K: 2007/2996)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1090 K: 2007/2997)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1090 K: 2007/2997)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1091 K: 2007/2998)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1091 K: 2007/2998)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1092 K: 2007/2999)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1092 K: 2007/2999)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1093 K: 2007/3000)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1093 K: 2007/3000)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/8862 K: 2007/9469)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/8862 K: 2007/9469)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/8863 K: 2007/9470)   - Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/8863 K: 2007/9470)