09 Aralık 2009 27427 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Disiplin Yönetmeliği- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Disiplin Yönetmeliği

- Plato Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği

- Plato Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ- İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/12/2009 Tarihli ve 3446 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/12/2009 Tarihli ve 3446 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/12/2009 Tarihli ve 3447 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/12/2009 Tarihli ve 3447 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları