07 Aralık 2009 27425 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- İstanbul Arel Üniversitesi Psikolojik Danışma, Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Kadir Has Üniversitesi Teknoloji ve Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği