06 Aralık 2009 27424 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI

- Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Abdulkadir KOÇER'in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/11)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/18)