04 Aralık 2009 27422 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik- İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik

- Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Katılım Öncesi AB'den Sağlanacak Fonların Yönetimi ile İlgili 2009/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Katılım Öncesi AB'den Sağlanacak Fonların Yönetimi ile İlgili 2009/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/12/2009 Tarihli ve 2009/66 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/12/2009 Tarihli ve 2009/67 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2/12/2009 Tarihli ve 2009/ÖİB-K-16 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 3/12/2009 Tarihli ve 2009/ÖİB-K-17 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2009/12178 ;K: 2009/11295)- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2009/12178 ;K: 2009/11295)

- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2009/12180;K: 2009/11293)- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2009/12180;K: 2009/11293)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları