02 Aralık 2009 27420 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'a, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

DÜZELTME

- 16/11/2009 Tarihli ve 2009/15611 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan - 16/11/2009 Tarihli ve 2009/15611 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan "Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları